Reklam | Duells AB
Reklam | FoxHead Europe
Reklam | MXGP

Studioshow från MXGP Florida – Herlings & Tomac

Här ovanför följer en halvtimmes lång studioshow direkt från plats i Jacksonville, Florida. Kommentatorn Paul Malin hade vid sin sida Jeffrey Herlings och Eli Tomac som pratade ut om säsongen.

Kommentarer (0)

Inga kommentarer, än.

Reklam | MXGP
Reklam | AGM Shop
Reklam | KTM